Toelichting op gebruik van ‘MODELBOUW INFORMATIE’ gegevenstabellen.

 

Waarom deze modelbouw informatie gegevenstabellen?

Na het enkele jaren sparen van een paar modelbouwbladen en van informatie op het internet kwam ik erachter dat ik een schat aan informatie had verzameld. Deze informatieberg werd echter zo groot dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Vaak wist ik wel dat ik ‘iets’ over dat onderwerp in huis moest hebben, maar waar? Ik heb de stoute schoenen dan toch maar eens aangetrokken en al de artikelen die ik interessant vind uit deze bladen geknipt. Wat vind ik vooral interessant? Dat zijn de hieronder genoemde hoofdonderwerpen onder het kopje tabbladindeling. Deze artikelen heb ik per hoofdonderwerp opgeslagen in 4-ringsmappen. Deze mappen staan bij mij in de boekenkast. Om een bepaald artikel snel te kunnen vinden, heb ik in een digitaal werkboek van Microsoft Excel een aantal tabbladen gemaakt met hierop per tabblad een gegevenstabel per hoofdonderwerp. Een afdruk van elke gegevenstabel heb ik als inhoudsopgave in elke 4-ringsmap toegevoegd.

Het is mijn bedoeling om 1 keer per jaar de verzamelde nieuwe artikelen aan mijn bibliotheek toe te voegen. Op deze manier kost dat niet al te veel tijd.

 

 

Gebruik door derden.

Ik bedacht me dat ook mijn mede modelbouwers wat aan deze informatie kunnen hebben. Voor hen zijn vooral de links interessant naar websites waar nadere informatie over het betreffende onderwerp is te vinden. Vandaar dat het bestuur van onze modelvliegclub BLC heeft gemeend om mijn gegevenstabellen op de clubwebsite te plaatsen. De gegevenstabellen zijn alleen te lezen, niet blijvend te veranderen.

 

 

Onderhoud en verbeteringen.

Ik zal trachten om één keer per jaar de tabellen uit te breiden met nieuwe informatie.

Helaas mis ik enkele artikelen uit bepaalde series. Als dit zo is dan heb ik dit in de betreffende tabel aangegeven. Mocht iemand tegen dat artikel aanlopen dan is een kopie hiervan meer dan welkom.

Mocht iemand artikelen hebben die aansluiten op mijn/ons interessegebied, ook dan is (een kopie van) dat artikel welkom.

Dit geldt ook voor webadressen. Als u ze mij doet toekomen, dan zorg ik voor toevoeging in de gegevenstabel.

Kloppen er dingen niet of werkt een link niet, laat het me ook even weten.

 

 

Gegevenstabel Modelbouw info: Tabbladindeling.

Ik heb de volgende hoofdonderwerpen elk op een eigen tabblad uitgesplitst:

 

Aandrijving.

Dit betreft artikelen over motoren (nadruk op verbrandingsmotoren), brandstof, ontsteking, uitlaat en overige zaken.

 

Afwerking.

In deze artikelen wordt onder andere ingegaan op bekleding, beplating, cockpit, decals, piloot en verfartikelen.

 

Artikelen.

Onder artikelen zijn artikelen verzameld over onderwerpen die meestal verspreid over meerdere nummers van een bepaald blad zijn uitgebracht. De belangrijkste onderwerpen tot nu toe zijn:

·        Modelbouw voor beginners (24 delen);

·        Elektr(tronic)a voor de modelbouw (8 delen);

·        Schaalmodelbouw (2 delen);

·        Vliegen met elektro aandrijving (14 delen);

·        Basiskennis motorkunstvlucht (13 delen).

 

Bewerken.

Hierin heb ik artikelen geplaatst die de meest gangbare modelbouwbewerkingen behandelen, zoals:

·        Boren;

·        Dieptrekken;

·        Lijmen;

·        Meten;

·        Schuren;

·        Snijden;

·        Solderen;

·        Spuiten.

Artikelen mbt machinebankwerken zijn (nog) niet aanwezig.

 

Constructie.

Dit betreft eigenlijk alleen maar doe-het-zelf artikelen over de volgende onderwerpen: Besturing, cockpit, draagvlakken, landingsgestel, roer, romp en vliegveld.

 

Elektrisch.

Hier zijn de volgende artikelensoorten aanwezig: Akku, E-kabel, ontvanger, power, servo, zenden & ontvangen, zender.

 

Schaaldocu.

In de groep schaaldocumentatie zijn artikelen verzameld met informatie over de 1 op 1 versie van ons (schaal)model. De informatie is gesorteerd op vliegtuignaam (eerste kolom).

 

Schaalmodel.

Dit betreft artikelen die een bepaalt schaalmodel beschrijven. Dit kan de beschrijving van een model uit een bouwdoos zijn, maar het kan ook een beschrijving van de bouw vanaf tekening zijn. De informatie is gesorteerd op vliegtuignaam (eerste kolom).

 

www links.

Hier heb ik mijn modelbouw ‘weblinks’ vermeld. Hoofdonderwerpen zijn:

·        Documentatie;

·        Leveranciers van:

o       aandrijvingen,

o       elektro,

o       gereedschap,

o       materialen,

o       modelbouw,

o       ‘scale supplies’;

·        Websites van privé modelbouwers die de moeite waard zijn.

Ook op de andere tabbladen vermeld ik waar mogelijk weblinks.

 

 

Gegevenstabel: Kolomindeling.

Bij de meeste hoofdonderwerpen is de volgende kolomindeling gemaakt:

 

Hoofdgroep.

De hoofdgroep van het hoofdonderwerp. Voorbeeld: De hoofdgroepen onder hoofdonderwerp ‘aandrijving’ zijn: ‘brandstof’, ‘diversen’, ‘motor’, ‘ontsteking’ en ‘uitlaat’.

 

Subgroep.

De subgroep van de hoofdgroep. Voorbeeld: De subgroepen onder hoofdgroep ‘uitlaat’ zijn: ‘demper’, ‘pakking’, ‘pijp’.

 

Omschrijving.

Een korte omschrijving van het betreffende artikel. Vaak is dit de benaming van het artikel zelf. Als het artikelen uit buitenlandse bladen betreft dan is de omschrijving in de Nederlandse taal gedaan.

 

Trefw 1 t/m ?

Hier zijn trefwoorden uit het betreffende artikel geplaatst. Via de Microsoft Excel optie Find kan naar deze trefwoorden gezocht worden.

 

Prijs [Euro] (niet bij alle hoofdonderwerpen van toepassing).

Indien er in het artikel of op de website een prijs genoemd wordt dan is deze opgenomen in deze kolom. Houdt hierbij de datum van het artikel of de datum van de website raadpleging in de gaten (kolom jr-mnd). Prijzen zijn immers onderhevig aan veranderingen…

 

Bron.

Wat is de bron van het artikel? Tot nu toe zijn dit:

·        FMT (FlugModell International), een Duitstalig vliegtuigmodelbouw tijdschrift.

·        MFI (Modell FlugModell und Technik), een Duitstalig vliegtuigmodelbouw tijdschrift.

·        MBa (ModelBouw aktueel, oftewel Kwiklink), een Nederlandstalig modelbouw tijdschrift.

·        H.In (Hobby-In krant).

·        RCM (RC Model), een Nederlandstalig modelbouw tijdschrift.

·        HB (Hobby Bulletin / RC Model), een Nederlandstalig modelbouw tijdschrift.

·        www (world wide web), internet.

 

jr-mnd.

Het jaar en de maand waarin het artikel is gepubliceerd of waarin internet was geraadpleegd. Voorbeeld: ‘06-10’ staat voor oktober 2006. Achter het jaartal kan ook een andere code staan. Dit zijn dan speciale edities van het betreffende blad. Voorbeeld: ’04 M.F.’ staat voor 2004 MotorFlug special van blad FMT.

 

Pag.

Het aantal pagina’s waaruit het artikel bestaat. Op de laatste regel van deze kolom is het totaal aantal artikel pagina’s opgeteld die aanwezig zijn over het betreffende hoofdonderwerp. Het totaal aantal artikelpagina’s opgeteld van de verschillende hoofdonderwerpen bedraagt op dit moment 2122 pagina’s.

 

contact info.

Indien bekend dan zijn hier links naar webadressen vermeld. Op de genoemde datum in de ‘jr-mnd’ kolom zijn deze links op juiste werking gecontroleerd.

Soms is andere contactinformatie opgenomen.

 

Bij de hoofdonderwerpen ‘Schaaldocu’ en ‘schaalmodel’ is de kolomindeling aangepast. Hier worden per kolom de belangrijkste vliegtuigvariabelen vastgelegd zoals bijvoorbeeld ‘vliegtuignaam’ en ‘spanwijdte’.

 

 

Enkele handige Mircosoft Excel commando’s.

De tabellen zijn opgezet in MS-Excel, dit geeft onder andere de volgende mogelijkheden:

·        Sorteren van de informatie. De sortering is door mij uitgevoerd op achtereenvolgens kolom A, kolom B, kolom C. Je kan natuurlijk ook op een andere manier sorteren, bijvoorbeeld op datum van het artikel: Je wilt van de aandrijvingen alle artikelen onder elkaar zien die in 2007 zijn uitgekomen. Selecteer hiervoor het tabblad ‘aandrijving’, kies in het Data menu de optie Sort en selecteer in Sort by ‘jr-mnd’.

·        Filteren van informatie. Als je bijvoorbeeld alleen wilt weten welke testverslagen op het gebied van aandrijvingen aanwezig zijn, selecteer dan het tabblad ‘aandrijving’. Selecteer in het menu Data: Filter-Autofilter.en klik dan op het pijltje achter de kolomnaam ‘trefw 1’ en selecteer in het keuzemenu vervolgens ‘test’. Door nogmaals te klikken op Filter-Autofilter in het menu Data maak je de filteractie weer ongedaan.

·        Zoeken naar specifieke trefwoorden. Via het menu Edit-Find kan je Excel een opdracht geven om naar een bepaalt woord te zoeken. Wil je bijvoorbeeld weten wat er aanwezig is over stermotoren, voer dan op het tabblad ‘aandrijving’ in het menu Edit onder Find in: ‘ster’. Weet je bijvoorbeeld het webadres van onze club niet uit je hoofd, ga dan naar het tabblad ‘www links’ en tik in de menuoptie Edit-Find ‘blc’ in.

 

 

Ik wens eenieder veel leuke leesmomenten toe!

 

8 November 2007,

Erwin Zuidam

 

Klik hier: Modelbouw info voor de Excel bestanden met modelbouwinformatie.